منوی اصلی

نوشتار

ارز حاصل از صادرات چطور به چرخه اقتصادی برمی‌گردد؟

هیأت وزیران، آیین‌نامه اجرایی مربوط به برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور را تصویب کرد. به گزارش ایرنا، هیأت وزیران در راستای حکم مقرر در تبصره...

مروری کوتاه بر صادرات محصولات کشاورزی در ایران

فاطمه صفار زاده بازرس انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی استان هرمزگان بحث تجارت خارجی یکی از مباحث مهم در توسعه اقتصادی کشور است. این بخش منبع تأمین درآمدهای ارزی...

خلاصه ای از نقش کشاورزی در توسعه و تجارت

فرامرز گودرزی رئیس انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی استان هرمزگان تجارت خارجی از مباحث مهم در توسعه اقتصادی کشور است. این بخش، منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری...

راهنمای گام به گام ثبت نام در سیستم پنجره واحد تجارت بین المللی چین

پنجره واحد، متعلق به اداره کل گمرک جمهوری خلق چین ( GACC ) است و این بخش نظارتی بر اطلاعات ارسال شده ندارد. این بخش اطلاعات ثبت نامی که ماهیت...