منوی اصلی

فرامرز گودرزی

نشست هم اندیشی با مشاور محترم اتاق بازرگانی

نشست هم اندیشی مورخ 1402/06/13 درخصوص وبینار تجارت با کشورهای اوراسیا، اروپا، آفریقا و حوزه خلیج فارس جهت توانمندی استان با حضور جناب آقای دکتر ترابی مشاور محترم اتاق بازرگانی…

نشست هم اندیشی شرکت آزمایشگاه های همکار و ارسال نشدن نمونه ها به استان های دیگر جهت تسریع فرآیند آزمایش

نشست با آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون و اتحادیه کارگزاران گمرکی استان هرمزگان درخصوص هم اندیشی شرکت آزمایشگاه های همکار جهت تسریع فرآیند آزمایش مورخ 1402/04/28

نشست تخصصی رویه تیر

برگزاری نشست تخصصی رویه تیر( پیش اظهاریه الکترونیکی تیر ویژه متولیان بخش خصوصی و دولتی در حوزه تجارت و حمل و نقل) مورخ 1402/04/11 مشکلاتی که آقای گودرزی در این…

عملکرد خرداد ماه 1402

جلسات 01/03/1402 اتاق بازرگانی     موضوع جلسه : جلسه دبیران درخصوص برگزاری سمینار معرفی اهداف، ماموریت ها و خدمات اتاق بازرگانی 02/03/1402 اتاق بازرگانی موضوع جلسه: جلسه با شرکت کشتیرانی…

عملکرد اردیبهشت ماه 1402

جلسات 06/02/1402 نمایندگی وزارت امور خارجه بندرعباس    موضوع جلسه : مشکلات صادرات و جهت رفع مشکلات راننده ها 09/02/1402 اتاق بازرگانی موضوع جلسه: ارائه نظرات و مشکلات انجمن ها…