منوی اصلی

صادرات

چهارمین نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان

چهارمین نشست کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان در استانداری مورخ 1402/07/01 باحضور جناب آقای مهندس شهرزاد سرپرست معاونت اقتصادی استانداری هرمزگان جناب آقای گودرزی ریاست انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان…

هشتادویکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درخصوص ارائه عملکرد شورا در شش ماهه سال 1402 و مقایسه آن با سال 1401

هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1402/06/28 باحضور جناب آقای دوستی استاندار محترم هرمزگان جناب آقای صفا ریاست محترم اتاق بازرگانی هرمزگان نمایندگان بخش…

دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

برگزاری دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1402/06/08 جهت تبیین و تحلیل حکم مندرج در بند(ج) ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار باحضور مشاورین…

عملکرد تیرماه 1402

جلسات 1402/04/04 اتاق بازرگانی     موضوع جلسه : جلسه کارشناسی نشست هم اندیشی و بیان مشکلات در حوزه اقتصاد دریا محور   1402/04/06 اتاق بازرگانی موضوع جلسه: نشست هم اندیشی…

نشست هم اندیشی شرکت آزمایشگاه های همکار و ارسال نشدن نمونه ها به استان های دیگر جهت تسریع فرآیند آزمایش

نشست با آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون و اتحادیه کارگزاران گمرکی استان هرمزگان درخصوص هم اندیشی شرکت آزمایشگاه های همکار جهت تسریع فرآیند آزمایش مورخ 1402/04/28