منوی اصلی

نوشتار

صادرات غیر نفتی صادرات محصولات کشاورزی

مروری کوتاه بر صادرات محصولات کشاورزی در ایران

فاطمه صفار زاده بازرس انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی استان هرمزگان بحث تجارت خارجی یکی از مباحث مهم در توسعه اقتصادی کشور است. این بخش منبع تأمین درآمدهای ارزی…

خلاصه ای از نقش کشاورزی در توسعه و تجارت

فرامرز گودرزی رئیس انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی استان هرمزگان تجارت خارجی از مباحث مهم در توسعه اقتصادی کشور است. این بخش، منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری…