منوی اصلی

عملکرد مرداد ماه 1402

جلسات

03/05/1402 اتاق بازرگانی    

موضوع جلسه : دومین نشست میز روسیه درخصوص طرح مسائل و مشکلات مربوط به صادرات و استانداردهای اجباری کالاهای صادر شده به روسیه   

18/05/1402 اتاق بازرگانی

موضوع جلسه: پیرو پیگیری نامه انجمن مواد غذایی  به شماره 61/اص/1402 مورخ 16/05/1402 درخصوص مشکلات تردد درگمرک

25/05/1402 اتاق بازرگانی

موضوع جلسه: جلسه کارشناسی درخصوص بند (ج) ماده 11 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

28/05/1402 اتاق بازرگانی   

 موضوع جلسه : نشست با مشاور حقوقی اتاق بازرگانی آقای کناری زاده پیرو جوابیه نامه به شماره 973/ابب/1402 مورخ 04/05/1402 درخصوص روان سازی وکاهش تغییرات انتقال کالا و کنترل هزینه های مضاعف از طریق نصب و فعال سازی دستگاه ایکس ری و پیگیری از سوی دادستانی

29/05/1402 دفتر انجمن  

موضوع جلسه: درخصوص بند (ج) ماده 11 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

مکاتبات

01/05/1402 ارسال عملکرد تیر ماه 1402    

07/05/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی پیرونامه به شماره 973/ابب/1402 مورخ 04/05/1402  درخصوص روان سازی وکاهش تغییرات انتقال کالا و کنترل هزینه های مضاعف از طریق نصب و فعال سازی دستگاه ایکس ری

07/05/1402  مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص اجرائی شدن بخشنامه جدید محاسبه سود بازرگانی، رونوشت به سازمان امور مالیاتی استان هرمزگان و سازمان صمت استان هرمزگان

14/05/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی پیرو نامه به شماره 983/ابب/1402 مورخ 07/05/1402 درخصوص گزارش پایش احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

16/05/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص مشکلات تردد در گمرک، رونوشت به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی هرمزگان

23/05/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص استریپ کانتینرهای واقع در محوطه های کانتینری گمرک شهید رجایی

23/05/1402 مکاتبه با جهاد کشاورزی استان هرمزگان درخصوص معرفی مدرس درخصوص آموزش اخذ مجوز محصولات غذایی جهت صادرات به چین

24/05/1402 مکاتبه با استانداری پیرو نامه انجمن مواد غذایی به شماره 07/اص/1402 مورخ 22/01/1402 درخصوص نماینده بانک مرکزی، رونوشت به اتاق بازرگانی هرمزگان

24/05/1402 مکاتبه با استانداری پیرو نامه انجمن مواد غذایی به شماره 06/اص/1402 مورخ 22/01/1402 درخصوص ثبت برند، رونوشت به اتاق بازرگانی هرمزگان

28/05/1402 مکاتبه با استانداری درخصوص ممنوعیت صادرات میوه کیوی، رونوشت به اتاق بازرگانی هرمزگان ، سازمان صمت هرمزگان و جهاد کشاورزی هرمزگان

29/05/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی پیرو نامه به شماره 1032/ابب/1402 مورخ 18/05/1402 درخصوص منابع وکتب مورد نیاز کمیسیون ها و تشکل

29/05/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی، پیرونامه به شماره 973/ابب/1402 مورخ 04/05/1402  درخصوص روان سازی وکاهش تغییرات انتقال کالا و کنترل هزینه های مضاعف از طریق نصب و فعال سازی دستگاه ایکس ری و مستندات مربوطه، رونوشت به مشاور حقوقی اتاق بازرگانی هرمزگان

31/05/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص کمک هزینه نمایشگاه مواد غذایی گلفود دبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *