منوی اصلی

عملکرد فروردین ماه 1402

جلسات

16/01/1402 سالن آموزش اتاق بازرگانی  

موضوع جلسه : کارگاه آموزشی نحوه استفاده از گوگل درایو (Google Drive) جهت هماهنگی و یکپارچگی بین انجمن ها

20/01/1402 دفتر انجمن

موضوع جلسه: درخصوص مطالبات آقای گودرزی

21/01/1402 دفترانجمن

موضوع جلسه: برنامه های مدون عملیاتی انجمن در سال 1402 و معرفی آقای محمود خاندل به عنوان مشاور اقتصادی انجمن

27/01/1402 اتاق بازرگانی  

موضوع جلسه : نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درخصوص هدف گذاری شعار امسال

 27/01/1402 دفتر انجمن

 موضوع جلسه : جلسه با نماینده تعاونی یخچال داران درخصوص مشکلات کانتینرهای یخچالی 

28/01/ 1402 دفتر انجمن

موضوع جلسه: طرح سند توسعه تجاری خارجی استان هرمزگان 

30/01/1402 اتاق بازرگانی

موضوع جلسه: طرح سند توسعه تجاری خارجی استان هرمزگان با حضور جناب آقای محمدرضا صفا 


مکاتبات

14/01/1402 مکاتبه با تامین اجتماعی درخصوص مفاصاحساب 1401  

21/01/1402 حکم انتصاب دکتر محمود خاندل به عنوان مشاور اقتصادی انجمن

21/01/1402  مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص معرفی نامه دکتر محمود خاندل به عنوان مشاور اقتصادی انجمن  

22/01/1402  مکاتبه با استانداری دکتر شهرزاد درخصوص مصوبه ثبت برند در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

22/01/1402 مکاتبه با استانداری دکتر شهرزاد درخصوص نماینده بانک مرکزی

26/01/1402 مکاتبه با ریاست انجمن کشاورزی درخصوص اسامی کشاورزان استان هرمزگان   

26/01/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی پیرو نامه به شماره 12/ابب/1402 مورخ 22/01/1402 درخصوص اهداف نام گذاری شعار امسال

26/01/1402 مکاتبه با اتاق بازگانی پیرونامه 2782/ابب مورخ 16/01/ 1402 درخصوص برنامه های عملیاتی انجمن در سال1402

29/01/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص عوارض 12درصدی سیب زمینی طبق بخشنامه جهاد کشاورزی

29/01/1402 مکاتبه با ریاست محترم اداره صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان  درخصوص عوارض 12درصدی سیب زمینی طبق بخشنامه جهاد کشاورزی

30/01/1402 مکاتبه با ریاست انجمن کشاورزی پیرو نامه به شماره 224/الف ت مورخ 28/01/1402 درخصوص بازار هدف

30/01/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی پیرو نامه 23/ابب/1 مورخ 26/01/1402 درخصوص ارسال بودجه پیشنهادی سال 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *