منوی اصلی

عملکرد اردیبهشت ماه 1402

جلسات

06/02/1402 نمایندگی وزارت امور خارجه بندرعباس   

موضوع جلسه : مشکلات صادرات و جهت رفع مشکلات راننده ها

09/02/1402 اتاق بازرگانی

موضوع جلسه: ارائه نظرات و مشکلات انجمن ها با حضور دکتر علی آقامحمدی مشاور اقتصادی بیت رهبری  

31/02/1402 اتاق بازرگانی

موضوع جلسه: شرح خدمات پروژه تحلیل استراتژیک زنجیره ارزش با حضور مهندس کاظمی پور مشاور توسعه صنعتی اتاق بازرگانی


مکاتبات

04/02/1402 ارسال عملکرد فروردین ماه 1402  

05/02/1402 مکاتبه با سرپرست نمایندگی وزارت امورخارجه درخصوص عوارض حق ورود کامیون ترانزیت ایرانی

05/02/1402  مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص عوارض حق ورود کامیون ترانزیت ایرانی

05/02/1402  مکاتبه با ریاست بانک ملی مرکزی استان درخصوص نماینده بانک مرکزی

06/02/1402 مکاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاک استان درخصوص معرفی نامه دبیر جهت دریافت آگهی تغییرات انجمن

10/02/1402 مکاتبه با سرپرست نمایندگی وزارت امورخارجه درخصوص ویزای مربوط به رانندگان ترانزیت ایرانی

10/02/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص ویزای مربوط به رانندگان ترانزیت ایرانی

11/02/1402 مکاتبه با سازمان شهرک صنعتی بندرعباس درخصوص معرفی آقای خاندل مشاور اقتصادی انجمن بابت بازدید  و بررسی ظرفیت کارخانه های مواد غذایی

12/02/1402 تمدید قرار داد آقای رضاپور حسابدار انجمن

19/02/1402 مصاحبه ریاست انجمن آقای گودرزی با روزنامه صبح ساحل درخصوص بخشنامه های بانک مرکزی

19/02/1402 مکاتبه با ریاست انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران درخصوص هزینه مازاد بر ترخیصیه

19/02/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص هزینه مازاد بر ترخیصیه

19/02/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی پیرو نامه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی درخصوص عارضه یابی و عدم تحقق مصوبات و تصمیمات اخذ شده در شورا  

24/02/1402 مکاتبه با ریاست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان درخصوص محدودیت محوطه ها جهت استریپ، ارزیابی و جابجایی

24/02 1402 مکاتبه با سازمان صمت درخصوص محدودیت محوطه ها جهت استریپ، ارزیابی و جابجایی

24/02/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص  محدودیت محوطه ها جهت استریپ، ارزیابی و جابجایی

24/02/1402 مکاتبه با سازمان صمت درخصوص جوابیه انجمن کشتیرانی ایران بابت هزینه مازاد بر ترخیصیه

24/02/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص جوابیه انجمن کشتیرانی ایران بابت هزینه مازاد بر ترخیصیه

27/02/1402 مصاحبه ریاست انجمن آقای گودرزی با روزنامه صبح ساحل درخصوص پیام تبریک به هیئت رئیسه          اتاق بازرگانی

31/02/1402 مکاتبه با اتاق بازرگانی درخصوص مستندات مالی سال 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *