منوی اصلی

شکاف درآمدی روی گسل تورم

نابرابری با التهاب قیمت‌ها تشدید می‌شود.

فصلنامه برنامه و بودجه در پژوهشی به بررسی تاثیرات تورم بر نابرابری درآمدی پرداخته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است رابطه مستقیمی میان تورم مصرف‌کننده و نابرابری درآمدی وجود دارد. مطابق این پژوهش، در برخی گروه‌ها مانند «مواد غذایی» افزایش تورم اثر زیادی در افزایش نابرابری درآمدی دارد؛ درحالی‌که کاهش تورم (در قیاس با مسیر افزایش آن)، اثر کمتری در کاهش نابرابری درآمدی دارد. 

ازآنجاکه نابرابری و شکاف درآمدی در مسیر توسعه اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است، پیشنهاد مولفان این است که کنترل تورم به اولویت اصلی سیاستگذار تبدیل شود.

https://b2n.ir/j29328

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *