منوی اصلی

وزارت صمت

عملکرد خرداد ماه 1402

جلسات 01/03/1402 اتاق بازرگانی     موضوع جلسه : جلسه دبیران درخصوص برگزاری سمینار معرفی اهداف، ماموریت ها و خدمات اتاق بازرگانی 02/03/1402 اتاق بازرگانی موضوع جلسه: جلسه با شرکت کشتیرانی…