منوی اصلی

محمود خاندل

عملکرد اردیبهشت ماه 1402

جلسات 06/02/1402 نمایندگی وزارت امور خارجه بندرعباس    موضوع جلسه : مشکلات صادرات و جهت رفع مشکلات راننده ها 09/02/1402 اتاق بازرگانی موضوع جلسه: ارائه نظرات و مشکلات انجمن ها…

عملکرد فروردین ماه 1402

جلسات 16/01/1402 سالن آموزش اتاق بازرگانی   موضوع جلسه : کارگاه آموزشی نحوه استفاده از گوگل درایو (Google Drive) جهت هماهنگی و یکپارچگی بین انجمن ها 20/01/1402 دفتر انجمن موضوع…

عملکرد اسفند ماه 1401

جلسات 02/12/1401 اتاق بازرگانی   موضوع جلسه : نشست با سفیر محترم ایران در کشور  قزاقستان 14/12/1401 اتاق بازرگانی موضوع جلسه: مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن صادرکنندگان…