منوی اصلی

صبح ساحل

عملکرد خرداد ماه 1402

جلسات 01/03/1402 اتاق بازرگانی     موضوع جلسه : جلسه دبیران درخصوص برگزاری سمینار معرفی اهداف، ماموریت ها و خدمات اتاق بازرگانی 02/03/1402 اتاق بازرگانی موضوع جلسه: جلسه با شرکت کشتیرانی…

عملکرد اردیبهشت ماه 1402

جلسات 06/02/1402 نمایندگی وزارت امور خارجه بندرعباس    موضوع جلسه : مشکلات صادرات و جهت رفع مشکلات راننده ها 09/02/1402 اتاق بازرگانی موضوع جلسه: ارائه نظرات و مشکلات انجمن ها…