منوی اصلی

آقامحمدی

عملکرد اردیبهشت ماه 1402

جلسات 06/02/1402 نمایندگی وزارت امور خارجه بندرعباس    موضوع جلسه : مشکلات صادرات و جهت رفع مشکلات راننده ها 09/02/1402 اتاق بازرگانی موضوع جلسه: ارائه نظرات و مشکلات انجمن ها…