منوی اصلی

صفحه ی اصلی


آخرین نوشته ها

اولین نشست کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

برگزاری اولین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1402/05/25 با محوریت بند(ج) ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با حضور مشاورین اتاق جناب آقای دکتر…

عملکرد شهریور ماه 1402

جلسات 08/06/1402 اتاق بازرگانی     موضوع جلسه : درخصوص تحلیل حکم مندرج در بند (ج) ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار     11/06/1402 اتاق بازرگانی موضوع جلسه:…

عملکرد مرداد ماه 1402

جلسات 03/05/1402 اتاق بازرگانی     موضوع جلسه : دومین نشست میز روسیه درخصوص طرح مسائل و مشکلات مربوط به صادرات و استانداردهای اجباری کالاهای صادر شده به روسیه    18/05/1402…

دومین نشست میز روسیه و کارشناسی تخصصی مشکلات صادرکنندگان استان

دومین نشست میز روسیه این بار با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط در راستای پاسخگویی و کارشناسی مشکلات در سالن جلسات اتاق بازرگانی هرمزگان مورخ 1402/05/03 برگزار گردید….

عملکرد تیرماه 1402

جلسات 1402/04/04 اتاق بازرگانی     موضوع جلسه : جلسه کارشناسی نشست هم اندیشی و بیان مشکلات در حوزه اقتصاد دریا محور   1402/04/06 اتاق بازرگانی موضوع جلسه: نشست هم اندیشی…

نشست هم اندیشی شرکت آزمایشگاه های همکار و ارسال نشدن نمونه ها به استان های دیگر جهت تسریع فرآیند آزمایش

نشست با آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون و اتحادیه کارگزاران گمرکی استان هرمزگان درخصوص هم اندیشی شرکت آزمایشگاه های همکار جهت تسریع فرآیند آزمایش مورخ 1402/04/28

نشست دادستان محترم استان هرمزگان با هدف حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادی استان

نشست دادستان محترم استان هرمزگان با هدف حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادی استان مورخ 1402/04/20 مشکلاتی که آقای گودرزی در این جلسه ارائه گردیده به شرح ذیل می باشد:

اولین نشست میز تخصصی روسیه

اولین نشست میز تخصصی روسیه با محوریت احصاء موانع و مشکلات تجارت در بازار روسیه مورخ 1402/04/18