منوی اصلی

عملکرد مرداد ماه 1401

جلسات

02/05/1401 اداره جهاد کشاورزی ،عنوان جلسه : مقررات صادرات محصولات گلخانه با تاکید به حوزه اوراسیا

موضوع جلسه : رفع مشکلات صادرات محصولات گلخانه ای

08/05/1401 رئیس بازرگانی سازمان صنعت معدن و تجارت استان

عنوان جلسه : ملوانی در بندر چارک ، وضعیت کانتینرهای یخچالی چرخدار

موضوع جلسه : بررسی موضوع فعال سازی رویه ملوانی در بندر چارک

بررسی وضعیت موجودی و میزان کسری کانتینرهای یخچال دار در استان و چالش های صادرات با کانتینرهای یخچال دار

11/05/1401 ملاقات حضوری با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

موضوع جلسه : گرفتن تیک تائید محصولات کشاورزی از تهران که باعث کندی روند صادرات می باشد

کمبود کانتینرهای یخچالی و چرخدار و چگونگی رفع مشکل و نیاز

تاریخ دریافت عوارض گوجه گلخانه ای

12/05/1401 وبینار صنعت معدن و تجارت بوشهر

موضوع جلسه : ارایه تجربیات و اعلام نقطه نظرات

مکاتبات

02/05/1401 عطف 745/ابب/140 اتاق بازرگانی  صنایع معادن و کشاورزی پیشنهادات و نظرات انجمن در زمینه صادرات و ترانزیت کالا

02/05/1401 عطف 717/ابب/140 اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اقلام پیشنهادی با تعرفه های قابل حذف اتحادیه اوراسیا

03/05/1401 مکاتبه با اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی پیرو نامه به شماره 42/اص/1401 ارسال طرح توجیهی آقای عسکری

04/05/1401 مکاتبه با اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ارسال عملکرد تیرماه

05/05/1401 دعوت از آقای جابری در جلسه سازمان صنعت و معدن و تجارت

12/05/1401 مکاتبه با جهاد کشاورزی در خصوص عوارض گوجه های گلخانه ای

12/05/1401 مکاتبه با اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تعداد و کمبود کانتینرهای یخچالی

19/05/1401 اطلاعیه به اعضاء انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی استان در خصوص مصوبه وزارت کشاورزی عراق در زمینه ممنوعیت واردات 6 قلم از کالاهای کشاورزی

24/05/1401 عطف 883/ابب/140 اتاق بازرگانی پیگیری صنایع معادن و کشاورزی مصوبات جلسه صادرات یخچالی