منوی اصلی

عملکرد شهریور ماه 1401

جلسات :

02/06/1401 جلسه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص پروژه آقای عسکری (کانتینر یخچالی)

07/06/1401 جلسه شورای گفتگو در خصوص مشکلات صادرکنندگان

15/06/1401 جلسه در اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان درباره ی بررسی مشکلات صادرات و واردات و محوطه های اسکله و کانتینرها

19/06/1401 جلسه شورای گفتگو در اتاق بازرگانی درباره ی بررسی مشکلات کانتینر یخچال دار، مشکلات صادرات و واردات و مشکلات وثیقه ها.

29/06/1401 جلسه ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در زمینه ی بررسی مسایل و موانع حوزه صادرات استان  

مکاتبات :

02/06/1401 مکاتبه با آقای جابری، رئیس میز عمان در خصوص اعلام آمادگی انجمن در نمایشگاه عمان

02/06/1401 مکاتبه با اتاق بازرگانی در خصوص کسر تخلیه بانک مرکزی

05/06/1401 مکاتبه با اتاق بازرگانی درباره ی اعلام به کشاورزان در خصوص خودداری از کشت گوجه باغی

06/06/1401 معرفی نامه دبیر انجمن به چاپخانه جهت صدور کارت عضویت اعضاء انجمن

08/06/1401 مکاتبه با اتاق در زمینه ی مشکلات صادرکنندگان در شورای گفتگو

09/06/1401 مکاتبه با انجمن کشاورزی در زمینه ی خودداری از کشت گوجه باغی

12/06/1401 مکاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص مشکلات برند سازی در استان

21/06/1401  مکاتبه با بانک ملی شعبه وحدت در خصوص تغییر مهر انجمن

23/06/1401 مکاتبه با اتاق بازرگانی درباره ی اعلام تعداد مورد نیاز کانتینر یخچال دار و تریلر یخچالی برقی به اداره صمت.