منوی اصلی

عملکرد خرداد ماه 1401

 • جلسه با مرکز داوری اتاق بازرگانی برای عملیاتی نمودن تفاهم نامه و نحوه استفاده از ظرفیت مرکز داوری جهت میانجیگری و داوری
 • جلسه با انجمن آبزیان در خصوص پروازهای هوایی محصولات (صادرات)
 • جلسه در خصوص چگونگی برگزاری همایش علمی با دو تن از اساتید دانشگاه
 • جلسه با رییس محترم قرنطینه جهاد کشاورزی در خصوص مشکلات قرنطینه و کامنتهای گمرک جهت محصولات کشاورزی
 • جلسه در خصوص ارتقا سطح علمی و توانمندسازی اعضای انجمن و بررسی رفع مشکلات تجار
 • درخواست نشست با ریاست محترم استاندارد طی مکاتبه با اداره کل استاندارد
 • اعلام آدرس جدید انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی به دبیر محترم اتاق بازرگانی به پیوست
 • ارسال مشکلات فعالین اقتصادی انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان موادغذایی به دبیر محترم اتاق بازرگانی به پیوست
 • فرخوان جذب شرکت کنندگان جهت اخذ پاویون اختصاصی در نمایشگاه 8-5 تیر تهران طی مکاتبه با اتاق بازرگانی
 • ارسال لیست اعضای انجمن صادرگنندگان و واردکنندگان مواد غذایی که کارت عضویت را دریافت کرده اند به ریاست محترم اتاق بازرگانی
 • مکاتبه با سازمان صمت جهت پیگیری مشکلات بازرگانان مبنی بر اخذ تعهد از بازرگان جهت تغییر نرخ ارز و تعرفه گمرکی
 • مکاتبه با استانداری جهت پیگیری مشکلات بازرگانان مبنی بر اخذ تعهد از بازرگان جهت تغییر نرخ ارز و تعرفه گمرکی
 • مکاتبه با دبیر محترم اتاق بازرگانی در خصوص پیشنهادات بهبود فضای کسب و کار و صادرات و توسعه کشور به پیوست
 • مکاتبه با جهاد کشاورزی در خصوص کامنتهای تاییدی کوتاژهای صادراتی گوجه فرنگی گلخانه ای
 • مکاتبه با سازمان صمت در خصوص کامنتهای تاییدی کوتاژهای صادراتی گوجه فرنگی گلخانه ای
 • مکاتبه با اتاق بازرگانی بندرعباس در خصوص کامنتهای تاییدی کوتاژهای صادراتی گوجه فرنگی گلخانه ای
 • مکاتبه با اتاق بازرگانی بندرعباس جهت تسهیل در امور صادرات و واردات دفتر صدور گواهی مبدا اتاق بازرگانی در روزهای تعطیل شیفت کاری داشته باشند.
 • مکاتبه با اتاق بازرگانی جهت دریافت کمک هزینه برای نمایشگاه آگروفود 2022 تهران
 • معرفی آقای نظریان به عنوان نماینده انجمن جهت همکاری با مرکز جهاد دانشگاهی هرمزگان
 • معرفی خانم فاطمه نجار به عنوان نماینده انجمن در پارسیان طی مکاتبه با دبیر محترم اتاق بازرگانی و فرمانداری پارسیان