منوی اصلی

جلسه با سازمان صمت استان درخصوص افزایش حمل کانتینر یخچالی

جلسه مورخ 1402/03/22 در سازمان صمت استان هرمزگان

باحضور آقای عباسی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت هرمزگان و آقای گودرزی ریاست انجمن صادرکنندگان و واردکنندگان مواد غذایی استان هرمزگان این جلسه درخصوص افزایش دو برابری نرخ هزینه حمل کانتینرهای یخچالی برگزار گردید.

-مقرر گردیدمستندات لازم مبنی بر افزایش هزینه های حمل و نقل جاده ای کانتینرهای یخچالی جهت ارائه به راهداری

-مقرر گردید کلیه اعضاء پیشنهادات و نظرات خود را جهت اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات یخچالی ارسال گردد.

نظرات بسته شده است.